Bøger

Bog af Anders Drejer

Strategi på kanten

Forfatter: Anders Drejer

I 'Strategi på kanten - Ledelsesværktøjer til en ny tid' gør Anders Drejer op med fremtidens strategiske ledelsesopgaver og præsenterer velkendte klassiske modeller og helt nye strategiske metoder, som får en tiltrængt opdatering, hvilket gør dem anvendelige - også i morgen. 

Bogen er henvendt studerende eller en erfaren leder. Med eksempler fra praksis og nyttige illustrationer og konkrete anbefalinger har du den perfekte opskrift  til at lykkes med den strategetiske opgave. 

Bog af Anders Drejer

Innovation i videnvirksomheden

Anders Drejer har sammen med en række andre forfattere skrevet bogen, som gennemgår byggestenene til den innovative videnvirksomhed på baggrund af teorier om videnudvikling osv. I turbulente situationer bryder den traditionelle form for strategisk planlægning sammen - planlægningens forudsætninger og antagelser holder ikke. 

Bogen vil være relevant læsning for studerende inden for mange fagretninger, fx. ledelse, strategi og organisationsteori. Foruden de mange typer af masterstuderende, der findes i disse år og ikke mindst for forandringsparate ledere på alle niveauer i erhvervslivet.  

Bog af Anders Drejer

Social ansvarlighed

Denne bog belyser teorier om social ansvarlighed ud fra et virksomhedsperspektiv. Derudover indeholder bogen bud fra erhvervsledere om fremtidens udfordringer inden for social ansvarlighed. Bogens forskningsmæssige bidrag er at reducere de mange forskelligheder til en fællesmængde, som afslutningsvis danner grundlag for en spændende idé om governance. 

Bogen henvender sig til studerende i ledelse og organisation på de videregående uddannelser, til ledere på alle niveauer i såvel erhvervslivet som den offentlige sektor.  

Bog af Anders Drejer

frugtbare partnerskaber

Forfatter: Anders Drejer & Helene Tølbøll Djursø

Vores land står over for en bred og massiv udfordring i disse år. Udgiftspresset stiger og de offentlige opgaver vokser, derudover bliver flere ældre og der bliver færre til at forsørge dem. Derfor skal der leveres bedre velfærd for færre midler - dette med et frugtbart samarbejde mellem private og offentlige virksomheder. 

Det handler i høj grad om økonomi og nye løsninger, men ligeledes ideologi, politik, fordomme og erfaringer. Det er tiltrængt med nye måder at samarbejde på og måden at løse opgaver på. 

Bog af Anders Drejer

Fast forward strategi

Forfatter: Anders Drejer & Jakob Blok Grabow

Forandringernes vinde blæser vedvarende ind over os i form af en ny global arbejdsdeling, og en eksponentiel teknologisk udvikling. En ny opfattelse af arbejde og ledelse har ændret betingelserne for strategisk ledelse markant, og sat en ny dagsorden. Denne dagsorden gør, at du er nødsaget til at skabe nye antagelser om marked, konkurrencer og kunder, samt hele den logik din forretning kører efter. 

Bogen henvender sig til de personer, som i deres organisation kan tænkes at blive involveret i en diskussion og udvikling af organisationens strategi. 

Bog af Anders Drejer

Strategic Management and core competencies

Forfatter: Anders Drejer

Ledere og ledelsesforskere har brug for operationelle modeller og koncepter til at håndtere kernekoncepter inden for strategisk ledelse. Her foreslår Anders Drejer modeller og midler, hvormed ledere og proaktivt kan idenficere, designe og udvikle deres virksomheds kernekompetencer i strategisk tilpasning.